Tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat estan d'acord i veuen necessari que la Generalitat atengui la situació del servei que presta (a través de Mútua de Terrassa) a la població. La regidora de Salut Pública d'Olesa de Montserrat, Ada Agut i Domènech, reclama que a més a més de la millora de servei i les instal·lacions sanitàries actuals, s'atengui també a les condicions de treball dels professionals que presten l'atenció sanitària. Ada Agut, en el darrer ple municipal celebrat a Olesa, va defensar una moció per a la millora de la sanitat pública al conjunt del Baix Llobregat, seguint el que estant aprovat diferents municipis sota el paraigua del Consell comarcal del Baix Llobregat. En la moció també es demana, a nivell de comarca, l'ampliació d’espais existents i obertures de nous equipaments d’atenció primària per cobrir la demanda pública existent. En el debat d'aquesta moció del darrer ple municipal, tot els grups van indicar que calia millorar la prestació del servei a nivell local, a part de ser solidaris amb els problemes de tota la comarca.

Ada Agut va explicar que cal establir un diàleg i compartir la planificació amb el departament de Salut de la Generalitat per analitzar municipi a municipi les necessitats d’infraestructures existents o de nova creació en l’àmbit de l’atenció primària al Baix Llobregat, així com la revisió d'horaris i serveis als CAP. També acorda consensuar amb les plantilles existents als centres d’atenció primària de la comarca la millora dels espais de treball a les necessitats dels professionals i de la població, i continuar reclamant un Pla d’actualització dels ambulatoris, consultoris i CUAPs necessaris a la comarca, així com un calendari d’execució de les obres i millores necessàries.

Olesa ha estat un dels municipis que en els darrers anys, sobretot arran de les retallades de serveis derivades de la pandèmia, que més ha fet sentir la seva queixa En aquest sentit, la regidora va detallar què ha fet l’Ajuntament d’Olesa durant els darrers anys per intentar trobar una solució a l’empitjorament dels serveis sanitaris al municipi i la comarca. En aquest sentit, des del 2019 responsables del Departament de Salut Pública i l’alcalde mantenen reunions bimensuals amb el CAP, Mútua de Terrassa, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i Catsalut, en les quals, de manera reiterada, s’han presentat un seguit de demandes: la reducció de les llistes d’espera; la represa de les agendes nominals i les visites presencials; un servei d’urgències i atenció continuada, amb cobertura de les baixes mèdiques; agendes de ginecologia i llevadora i activitat de pre i post-part; urgències pediàtriques; reforç del servei de salut mental; millora de l’atenció telefònica; la represa de les activitats de salut comunitària; un referent de benestar emocional, i la consolidació de la treballadora social.

 A més, l’Ajuntament d’Olesa també ha participat en reunions amb altres municipis de la zona nord de la comarca i en el dictamen de la situació sanitària de la comarca feta al Consell Comarcal. També hi ha hagut trobades amb responsables de Salut de la Generalitat, com ara Meritxell Budó, secretària d’Atenció Sanitària, i aquest mateix passat dijous, abans del Ple, amb la responsable de zona de CatSalut (reunió a la qual hi van ser tots els grups municipals).

En el ple esmentat, Junts, C's, ERC, CUP i PSC van demanar que hi hagués una moció específica que parli dels problemes d'Olesa i que es traslladi al departament de Salut. La moció, després de les consideracions de cada grup, es va aprovar per unanimitat.