El Consell Comarcal i els ajuntaments de la Cerdanya han decidit reimpulsar el catàleg de béns culturals d'interès local incloent-hi de cop la major part de les ermites romàniques, altres edificis històrics i jaciments de la vall. Així, el treball coordinat entre els consistoris i el Consell Comarcal ha permès inventariar 88 elements històrics i catalogar-los com a bé cultural d'interès local (BCIL), de tal manera que el catàleg de béns locals de la Cerdanya passarà de tenir 22 monuments a tenir-ne 110 quan la Generalitat hi doni el vistiplau definitiu. L'operació s'ha portat a terme també gràcies a la iniciativa del bisbat d'Urgell, que és propietari d'una bona part dels monuments.

Tot i ser una comarca rica en patrimoni històric, fins ara el catàleg de béns locals tan sols tenia 22 monuments. Es tractava de la major part de les esglésies de Bellver, perquè el seu Ajuntament en va impulsar la protecció. Ara, el Consell trametrà al departament de Cultura de la Generalitat un informe amb la memòria i les fitxes cadastrals de cada un dels 88 monuments que vol que també siguin considerats BCIL. Amb la catalogació, els monuments no tan sols guanyaran règim de protecció, sinó que també tindran accés a les subvencions de l'administració a l'hora de ser reformats o inclosos en algun projecte d'aprofitament de l'entorn. Fins ara la metodologia habitual en el procés de catalogació dels béns era que cada ajuntament menor de 5.000 habitants sol·licitava l'aprovació al Consell. Amb la catalogació en bloc ha estat més àgil.

33 béns d'interès nacional

Més enllà dels béns d'interès local, la Cerdanya també té catalogats 33 monuments d'interès nacional (BCIN). Es tracta de la torre del Riu i la Torrassa d'Alp; Sant Julià, Santa Eugènia, la torre de la Presó, Sant Martí, el Castell, la torre de Cadell, Talló i les pintures de l'Ingla a Bellver; la Torre de Bolvir; les torres de Das; els gravats de Niula, de Ger; Sant Esteve de Guils; Mas Barnola, el castell de Viliella, el castell de Travesseres, el de lles, el d'Arànser i el de la Llosa a Lles; les torres de l'església, la de Bernat de So, el nucli antic i el castell, a Llívia; el castell i Sant Sadurní de Meranges; els murs, i el castell de Montelà i el castell de Víllec, a Montellà i Martinet; la Força de Prats; la Bastida i la casa dels Barons de Prullans; i la Presó d'Urús.