El portaveu de l'oposició d'Endavant Cerdanya, Bartomeu Baqué, ha considerat que els sous són excessius tenint en compte, a més, els temps de crisi que corren. Sobre això, el president del Consell, Ramon Moliner, ha apuntat que "les retribucions sempre són excessives o no depenent de la dedicació i la vinculació". Moliner ha apuntat que es tracta de xifres inferiors a les que apunten la federació o l'associació catalana de municipis. Moliner ha remarcat "les assignacions són elevades en funció de la dedicació, i en aquest cas la gent dedicarà molt més temps del que suposen les assignacions".