El Consell Comarcal de la Cerdanya tindrà un govern tripartit amb CiU, PSC i ERC. El grup de CiU, amb majoria absoluta de dotze consellers, ha estès les responsabilitats de govern als altres dos, amb dos i un consellers, respectivament, deixant el grup d'Endavant Cerdanya, amb quatre cadires, sol a l'oposició. Una de les primeres mesures que ha aprovat el nou govern és la retribució del president així com la dels consellers, tant al govern com a l'oposició.

El president del Consell Comarcal cobrarà 2.000 euros mensuals per una dedicació parcial que assolirà els 2.400 sumant-hi les reunions. Els dos vicepresidents i els membres de la Comissió de Govern rebran 1.200 euros mensuals. Igualment, cada conseller rebrà 100 euros per cada assistència al ple; 300 euros per l'assistència a la Comissió de Coordinació; 60 euros per l'assistència a les comissions informatives; i 100 euros per l'assistència a la reunió del Consell d'Alcaldes, que, com la del Consell Comarcal, se celebrarà una vegada cada dos mesos. Igualment, cada grup polític del Consell rebrà una assignació fixa cada mes de cinquanta euros pel grup i trenta euros més per cada conseller, és a dir, 410 pel grup de CiU, 170 pel d'Endavant Cerdanya, 110 pel del PSC i 80 pel d'ERC. A més d'això, els consellers podran cobrar dietes i desplaçaments que inclouran assignacions de 36 euros si han de passar mig dia fora de la comarca o 63 si ho fan tot el dia.

Organigrama

Pel que fa a l'organigrama, el govern ha designat dues vicepresidències, que han recaigut en Pere Valiente, de Puigcerdà, i Josep Mendo, de Guils. La comissió de govern la formen sis consellers: Valiente, que portarà Cultura, i Mendo, que portarà Relacions Institucionals la i Seguretat; l'alcalde d'Urús, Miquel Tor, que serà conseller de Medi Ambient; el de Ger, Alfons Casamajó, que ostentarà la cartera d'Hisenda, Personal i Recaptació; el regidor de Bellver Antoni Rabassa, que portarà la de Política Social i Promoció Econòmica; i el regidor de Llívia Marc Torrent, que serà el responsable de Depuradores i Gestió de l'Aigua i de Joventut. Fora de la Comissió de Govern, també tindran responsabilitats els consellers de CiU Daniel Górriz, que tindrà les referents a Obres i Infraestructures; Pere Arderiu, que portarà la cartera d'Agricultura; Esteve Avellanet, que s'encarregarà dels Petits Municipis i Nuclis; Albert Casas, que serà responsable de Transport de Viatgers i Mobilitat; i Maria Garreta, que s'encarregarà de Menjadors i Transport Escolar. Per la seva banda, el conseller del PSC Esteve Maurell s'encarregarà de l'àrea de Programes Europeus i Ajuts Comunitaris, i la d'ERC Roser Bombardó s'encarregarà de la de Medi Natural i Sostenibilitat. Els consellers amb responsabilitat formen la Comissió de Coordinació, de nova creació.