L'empresa Túnel del Cadí ha demanat al departament de Territori i Sostenibilitat una reunió per controlar més el sistema d'acreditació dels abonaments a la Cerdanya, amb la voluntat d'esporgar la llista de concessions. Túnel del Cadí considera que alguns dels tràmits que estipula la guia que distribueix el Consell Comarcal no són correctes i faciliten l'atorgament de l'abonament a persones que al seu entendre no hi tenen dret. El punt que ha generat el conflicte és el que afecta el sector anomenat genèricament "mestresses de casa": residents que no treballen, que no tenen l'atur i que tampoc no tenen fills escolaritzats a càrrec a la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Berguedà. La residència en aquestes comarques no és una condició suficient. El criteri prioritari és la condició laboral dels beneficiaris.

Túnel del Cadí vol refermar davant el departament de Territori que aquest col·lectiu no té dret a tenir l'abonament de gratuïtat, com sí que afirma la guia que ha preparat el Consell. Els pròxims dies contactes a tres bandes amb l'empresa concessionària, el Govern i el Consell abordaran la situació. Davant la situació generada l'any passat que molta gent que no treballa ni té l'atur es quedava sense abonament, el Consell Comarcal va idear un sistema perquè la gent que realment viu a la comarca es pogués acreditar com a resident habitual. Tant és així que en la guia que reparteix consta que els residents que no treballen ni estan a l'atur podran obtenir l'abonament presentant la sol·licitud acceptada del Túnel del cònjuge, el llibre de família, l'assignació del Centre d'Atenció Primària (CAP) i l'informe de la vida laboral actualitzat.

Millora del sistema

L'empresa concessionària de Túnel del Cadí va remarcar ahir, però, que qui no treballi ni tingui l'atur en cap de les tres comarques no té dret a la gratuïtat. Els seus portaveus es van mostrar inflexibles en aquest punt. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Ramon Moliner, va argumentar que el Consell ha millorat els requisits per tal que, dins els paràmetres que estableix la normativa, es pogués depurar el filtratge de la gent, tant pel que fa als segons residents que volen l'abonament sense tenir-hi dret com als veïns de la comarca que, tenint-hi dret, no podien presentar la documentació. Per això, Moliner ha considerat que el Consell ha perfeccionat el sistema però no obrint-lo més sinó per tancar-lo.

Portaveus de Túnel del Cadí van argumentar que la raó d'aquest error és que la filosofia de l'abonament s'ha anat "desvirtuant" amb els anys pel fet que es va vincular la gratuïtat a l'empadronament. Per a l'empresa que gestiona el túnel l'abonament es va establir per afavorir la "mobilitat obligada" dels treballadors de les tres comarques i no pas per als que puntualment volen passar la serralada per anar a comprar o de visita. En aquest sentit, des de Túnel del Cadí han emfasitzat que fins i tot un abonament sobre la base del veïnatge, en comptes de fer-ho sobre la base de la situació laboral, contradiu la normativa europea d'abonaments de peatges. En aquesta línia, els portaveus de l'empresa van remarcar que, tot i coneixent les especificitats geogràfiques del Pirineu, l'empresa tampoc no regala la gratuïtat als residents que viuen a l'entorn dels túnels de Vallvidrera.

Per a Túnel del Cadí el sentit de l'abonament és el foment de l'economia local, i també sota aquest concepte l'atorguen als pares amb fills escolaritzats en alguna de les tres comarques.