La descoberta d'un taller metal·lúrgic a les restes iberoromanes del Castellot de Bolvir han evidenciat als arqueòlegs que aquests dies hi fan la sisena campanya d'excavacions que el poblat va viure una transformació durant l'època romana que en van fer un punt estratègic militarment i socialment.

Els treballs d'excavació i consolidació del poblat iberoromà s'han marcat com a principal objectius per a aquest estiu situar l'abast d'aquesta activitat metal·lúrgica i estendre la part del turó que encara no s'ha excavat, on efectivament darrere la muralla medieval estan apareixent nous habitatges d'origen iber. El codirector de les campanyes d'excavacions, Joan Oller, va explicar ahir a peu de l'excavació que la descoberta d'aquest edifici on es feien activitat metal·lúrgica és molt important no tan sols perquè dóna informació de l'etapa iberoromana del poblat, que és el període del qual es té menys informació, sinó perquè constata l'existència d'una estructura productiva. Oller va apuntar que en aquest taller s'hi han trobat tres habitacions a cadascuna de les quals hi han descobert elements metàl·lics, com ara cubetes amb escòries o restes de plom, així com una llar central. Aquesta activitat de treball del metall dóna noves pistes de com havia de ser la vida del poblat cerdà i del seu rol. Així, els nous indicis fan pensar als estudiosos que el Castellot va deixar de ser un poblat bàsicament d'hàbitat per passar a ser en l'època romana a ser un punt estratègic pel que fa a la logística de l'expansió militar i social de l'imperi romà. En aquest sentit, Oller va apuntar que "som al segle segon abans de Crist, un moment en què Roma vol controlar tota aquesta zona, penseu que és el moment en què es conquereix el que ara és la part francesa i per tant tindria cert sentit que hi hagués un interès per part de Roma de tenir un punt de subministrament per a les tropes i guarnicions".

En aquesta sisena campanya d'excavacions conduïda per l'Ajuntament de Bolvir i la Universitat de Barcelona hi prenen part 26 estudiants, la majoria dels quals són alumnes de la carrera d'Arqueologia. Si bé el gros principal són de Barcelona, també n'hi ha de Madrid i de França. De moment s'ha obert a l'entorn del 33% de la superfície total del turó on s'assenta el poblat i s'ha excavat a l'entorn del 15% d'aquesta superfície ja preparada per treballar-hi. Per això Oller va apuntar que "encara ens queda molta feina".

Prioritat de l'Ajuntament

Les restes del poblat iberoromà del Castellot van ser descobertes pels arqueòlegs Oriol Olesti i Oriol Mercadal l'any 1992. Va ser, però, a partir de l'any 2006 quan s'hi va començar a treballar gràcies a la voluntat de l'Ajuntament de Bolvir, quan era encapçalat per Bartomeu Baqué. Des de llavors la idea de recuperació ha anat creixent, primer en passar a ser propietat municipal i després quan va ser complementada amb un projecte museogràfic, que es materialitzarà en el futur centre d'interpretació del Castellot. L'actual campanya durarà tres setmanes.