L'Ajuntament de Llívia ha trobat al subsòl que envolta l'església les restes d'unes parets que un cop analitzades han resultat ser un fòrum romà de grans dimensions, que, segons han apuntat ja els responsables de l'excavació, reforçarien la importància que va tenir el municipi cerdà. Les restes són del segle I i constaten que l'edifici tenia uns 42,5 metres pel costat curt. El fòrum, de forma rectangular, era el centre de la ciutat que acollia la vida política i administrativa.

El codirector de les excavacions, Jordi Guàrdia, ha explicat que als forats que han obert al costat de l'església hi han trobat, a més dels murs, material que els donen claus sobre la funció de l'edifici i el paper de capitalitat de Llívia a la plana cerdana com fragments d'estàtua, inscripcions epigràfiques, marbres d'importació i elements de qualitat en la construcció. Guàrdia ha afirmat que si es confirma la hipòtesi del fòrum, que ha situat en el 99% de possibilitats, seria el primer del Pirineu. L'execució arquitectònica del fòrum de Llívia seguiria l'exemple del que hi ha a Perpinyà. L'arqueòleg ha apuntat que "a Catalunya es coneix l'existència de diversos fòrums i tots són en ciutats molt importants i a la costa, com ara Barcelona, Tarragona, Mataró o Badalona; en canvi, en altres llocs se sospita que hi va haver fòrums però no se sap exactament per què hi han aparegut materials però no estructures", com sí que ha estat el cas de Llívia. Davant això, Guàrdia ha apuntat que la presència d'un fòrum apunta que Llívia "era un centre important de control del territori que dominava una zona molt àmplia que s'encarregava del control dels passos pel Pirineu". Les excavacions les du a terme el consistori amb l'Institut d'Arqueologia Clàssica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Guàrdia no ha descartat que la UAB s'aboqui en aquest jaciment en pròximes campanyes perquè el seu "objectiu" és continuar excavant i consolidar les parets trobades.