La Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet ha fet una inversió de quasi un milió d'euros per renovar la flota de vehicles amb els quals recull els residus. El nou parc de camions, amb un cost de 977.716 euros, permetrà a l'empresa contractada Urbaser complir les normatives ambientals i reduir l'emissió de gasos contaminants.

La nova flota, que consta de sis vehicles, ha estat presentada aquesta setmana per l'equip de govern municipal de la Seu i de seguida ja s'ha posat a treballar. L'alcalde, Albert Batalla, ha apuntat que "des de la mancomunitat s'ha volgut orientar la nova flota de camions a una estratègia més global que ens marca el Pacte d'Alcaldes per la Sostenibilitat com és la disminució de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera el 20% l'any 2020 respecte al 2005".

Dos dels sis camions fan la recollida simultània de la fracció orgànica i la brossa catalogada com a resta a través de dos compartiments separats que, així doncs, no barregen els residus. Un altre vehicle serveix per netejar els contenidors, de manera que es puguin rentar els de resta una vegada al mes i els d'orgànica cada setmana. Un quart vehicle servirà per recollir els mobles que llencen els ciutadans en el servei municipal de recollida setmanal. Els altres tres vehicles estan destinats a la recollida i transport a les plantes de reciclatge d'envasos, paper i vidre.