L'Ajuntament de Llívia ha demanat als veïns que s'impliquin en un nou projecte municipal per millorar la gestió dels residus, perquè actualment no compleix els mínims de qualitat exigits per la Generalitat. L'equip de govern s'ha proposat canviar l'actual tendència en els pròxims mesos i ha fet una crida als veïns sota l'incentiu que si s'aconsegueix una bona recollida selectiva es podrà rebaixar el rebut municipal d'escombraries.

L'equip de govern ha emès una informació pública als veïns en la que admet que, en base a les dades que ofereix l'Agència de Residus de Catalunya, "Llívia no ha iniciat la recollida selectiva de matèria orgànica i hi està poc implantat el sistema de segregació dels envasos lleugers, el paper i el cartró". Les últimes estadístiques de recollida de residus de Llívia constaten que d'un volum de 871 tones mètriques, Llívia va separar-ne el 15,2% en la recollida selectiva: el 7% en paper i cartró, el 2% en envasos lleugers i el 5% en vidre. Davant d'aquests percentatges, l'equip de govern ha anunciat que aquest any iniciarà la recollida segregada de la fracció orgànica i "repensarà el sistema de gestió integral de residus municipals i aprofitarà la nova definició del contracte públic del servei de recollida i tractament de residus urbans al municipi", segons ha exposat l'equip que encapçala Elies Nova (ERC). L'objectiu del consistori és que en un termini de dos anys els percentatges de separació es multipliquin, i que passin a ser del 65% pel que fa a la recollida selectiva: el 17% en la recollida del paper i el cartró, el 20% en la dels envasos lleugers, el 28% en la de fracció orgànica i el 8% en la del vidre. L'equip de govern ha emplaçat els veïns a fer un esforç per aconseguir aquests nivells de separació de la brossa durant aquest any i el que ve i, d'aquesta manera, assolir pel 2018 un sistema sostenible i econòmic de recollida de residus. L'Ajuntament ha motivat el poble amb una crida a la participació: "si tots ens esforcem a reciclar aconseguirem una millora en la gestió dels residus i això es reflectirà en la nostra butxaca a l'hora de pagar el rebut d'escombraries, així que som-hi!".

La situació de Llívia no és única a la Cerdanya, una comarca que des de fa molts anys és a la cua del país en els rànquings de separació de brossa i reciclatge.