L'Observatori del Paisatge ja ha posat a disposició pública el nou Mapa de paisatge transfronterer de la Cerdanya, tant en versió paper com en versió digital a través dels portals paisatgecerdanya i catpaisatge. El mapa, que s'ha presentat en societat aquest divendres a Puigcerdà, no tan sols dibuixa la realitat geogràfica de la vall sinó que, alhora, incorpora nous documents sobre la gestió d'elements forestals i urbans del territori com ara horts, jardins i espais públics oberts.

El nou Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya és una «experiència pionera en el conjunt d'Europa i en l'aplicació del Conveni europeu del paisatge que no només identifica i descriu el paisatge a l'escala local, sinó que plasma uns objectius de qualitat paisatgística i un projecte de territori per a la Cerdanya, a partir dels seus valors i dels paisatge percebuts i viscuts per la població», segons han definit els responsables de l'Observatori del Paisatge, un ens vinculat al departament de Territori.

Així, en el transcurs del treball fet des de l'any 2012 per a l'elaboració del mapa, els seus tècnics han pogut redactar altres documents que serviran tant a administracions com a veïns per mantenir una cohesió paisatgística als dos costats de la frontera. Entre aquests documents hi ha el Manual transfronterer per al manteniment i valorització dels vergers, l'ampliació de l'inventari Wikipedra a tota la Cerdanya; els resultats dels tallers sobre el conreu d'arbres fruiters i l'ordenació dels espais públics; o la creació de la guia dels millors punts d'observació de la vall, que ja va ser anunciada l'any passat.

El membre de l'Observatori del Paisatge Jordi Grau ha remarcat la importància d'aquests documents per posar en valor la gestió correcta i unificada dels elements que formen el paisatge de tota la vall, ja sigui en un o altre costat de la frontera estatal. Grau ha remarcat que es tracta «d'intentar abordar tots els camps relacionats amb la formació i potenciar el coneixement de tots els paisatges de la Cerdanya, i publicar el mapa més propositiu de la vall». El mapa combina els àmbits urbanístic, agrícola, patrimonial i turístic i ha estat elaborat amb la participació de veïns de la Cerdanya. Des de l'Observatori remarquen que és una experiència pionera entre dos estats a Europa.