El Consell Comarcal de la Cerdanya ha iniciat en col·laboració amb l'empresa Raiels un Pla Sectorial de Medi Ambient a la vall que té un doble objectiu: d'una banda, detectar les possibles millores en la gestió del patrimoni natural, i de l'altra, crear ocupació en aquest sector. El procés de redacció del pla s'ha iniciat aquesta setmana amb la fase de consulta a la població a través de tres tallers sobre eficiència energètica, patrimoni natural i gestió de residus.

La redacció del Pla Sectorial estarà enllestida a final d'aquest any i la seva vigència serà de com a mínim cinc anys. La tècnica de Raiels Núria Serena ha explicat que, amb aquest pla, la Cerdanya pretén reivindicar el seu entorn natural, així com començar a treballar en el combat contra el canvi climàtic i buscar una gestió òptima dels residus. Una vegada unida l'auditoria que faran els tècnics, en la qual s'inclourà estadística mediambiental de la vall i entrevistes a persones vinculades amb la gestió natural, amb les aportacions que faran els veïns a través dels tres tallers, es farà una diagnosi i un pla d'acció. Aquest pla definirà els objectius de la Cerdanya pel que fa al seu patrimoni natural i les línies estratègiques i accions a seguir. A partir d'aquestes accions el Consell té com a repte crear nous llocs de treball per a veïns de la vall.

Els dos pròxims tallers es faran dimarts que ve a Bellver, sobre patrimoni natural, i l'endemà dimecres a Puigcerdà, sobre residus. En el primer taller hi han pres part una desena de persones i per al de Bellver ja n'hi ha inscrites una quinzena.