L'Ajuntament de la Seu ha emès un comunicat en què destaca que la ciutat comença l'any 2019 amb 12.269 habitants, una xifra que suposa un «lleuger augment del nombre de residents empadronats i confirma que la ciutat presenta una nova tendència a l'alça pel que fa a la població». L'augment coincideix amb una nova reducció de l'atur al llarg dels dar-rers dotze mesos, segons han emfatitzat fonts del consistori.

Així, el padró de fa un any se situava en 12.114 habitants, mentre que el d'ara constata un augment de població de 155 habitants, és a dir, l'1,27% més, atès que el nombre d'altes, 869, ha superat el de baixes, 714. De les altes, 72 han estat per naixements, 551 de persones provinents d'altres municipis del país, i 216 provinents d'altres països. I quant a les baixes, 105 han estat per defuncions, 411 de nous habitants provinents d'altres municipis, i 108 perquè se n'han anat a un altre país. Pel que fa a l'atur, la Seu ha tancat el 2018 amb 580 persones sense feina, que en són 41 menys, el 7,7% menys que les 621 de l'exercici anterior.