Els 35 empresaris de la Cerda-nya dels dos costats de la frontera estatal agrupats en el clúster Sol dels Pirineus, que treballa per convertir la vall en un destí turístic de referència lligat a la salut, han impulsat un nou projecte que consisteix a establir un model de construcció d'edificis saludables. L'objectiu és que els constructors de la Cerdanya puguin oferir als seus clients un habitatge concebut no tan sols en paràmetres d'eficiència energètica sinó també de la salut.

Els empresaris s'han posat a treballar en la coordinació d'experts en salut, energies i construcció per tal d'aconseguir un model d'habitatge saludable. Per a aquest tipus d'habitatge s'haurà de gestionar, tenint en compte la salut dels seus propietaris, aspectes com ara la situació geogràfica per a l'aprofitament de les energies naturals, l'ús dels materials, de les pintures, les instal·lacions d'electricitat, gas, aigua i altres subministraments, l'ús dels electrodomèstics o les xarxes sense fil com ara el wifi. Els membres del clúster volen establir un edifici pilot en el qual es puguin emmirallar les empreses constructores. En aquest procés, també es coordinaran amb les administracions per analitzar la gestió de salut dels edificis públics. El president i portaveu del clúster, Ramon Tresser-ras, ha explicat que l'objectiu no és legislar sobre el model constructiu perquè això és feina de l'administració, però que si, arran d'aquest projecte, s'estableix una recomanació sobre aspectes de la construcció, serà benvinguda. Amb aquesta acció, el clúster vol intensificar el rol saludable de la vall com a destí de residència i turisme.