La Generalitat ha anunciat una inversió de 101.000 euros per a obres de manteniment i millora del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Entre les feines que es faran hi ha l'arranjament d'infraestructures com ara la xarxa de senders, la neteja i desbrossada de la vegetació a les zones de pas, la millora de la senyalització o l'eliminació d'espècies invasores. La inversió forma part d'una partida general de 357.000 euros, dels quals 127.000 aniran destinats a diversos espais naturals de l'Alt Pirineu amb l'objectiu de garantir el manteniment de l'entorn en tant que patrimoni.