El Museu Municipal, amb uns 15.000 visitants cada any, vol esdevenir proactiu amb l'organització de dos cicles, el cicle Iulia Libica d'història i el cicle Debats, amb el sector de la farmàcia i la medicina.