La Seu d'Urgell ha acollit la reunió de seguiment de les accions programades dins el projecte europeu INNOLACT, el qual té com a objectiu estimular i impulsar la innovació i la competitivitat del sector lleter tradicional transfronterer. A través de la col·laboració dels agents a ambdós costats de la frontera entre Espanya i França, el pla ofereix formació al sector lleter. Els socis del projecte INNOLACT provenen de Catalunya, França i el País Basc.