La Cerdanya ha recordat la figura històrica del brigadier Cabrinetty, al qual té dedicada l'antiga plaça Major. Una conferència organitzada pel Grup de Recerca, a càrrec del professor d'Història Contemporània i doctorand a la Universitat de Girona Arnau Mayans, ha servit per concretar la personalitat de l'heroi puigcerdanès. La conferència «Cabrinetty el Campeador. Una aproximació a la identitat liberal puigcerdanenca» ha posat en relació els setges de Puigcerdà del 1873 amb la formació de les identitats modernes i la creació del nacionalisme espa-nyol. L'acte, que va tenir la col·laboració de l'Arxiu Comarcal, formava part dels actes sobre els fets històrics del 10 d'abril.