Cada any al voltant del 20% de les famílies d'escolars de Puigcerdà a qui s'atorga una ajuda municipal per a la compra de llibres i material, no recull la subvenció. Segons ha explicat el govern municipal, en cada campanya d'entrega de xecs hi ha un percentatge final de famílies que no recull els 30 euros que es donen en els cas dels alumnes a partir de primària o els 100 euros per als usuaris de les llars d'infants, i tampoc s'hi pot arribar a contactar perquè el recullin.

La campanya d'entrega de xecs d'aquest any, que és oberta fins al 30 de maig, ha comportat la preparació per part de l'Ajuntament de 773 xecs, dels quals uns 220, és a dir el 28%, no es van recollir els dies que el consistori va disposar l'entrega a la sala de plens. Unes setmanes després, l'Ajuntament ha aconseguit contactar amb algunes famílies i aquesta setmana la xifra de xecs que quedava per entregar era encara de 150, és a dir el 19,4%.

D'aquests xecs, 148 -la major part- són de 30 euros, alguns de 60 perquè són per a famílies amb dos alumnes, i dos de cent euros, de manera que per ara la quantitat que l'Ajuntament haurà de retornar al pressupost municipal és d'uns 4.600 euros.

La regidora municipal d'Ensenyament, Sònia Domingo, ha tancat aquesta setmana el balanç del procés d'entrega de xecs. La regidora ha explicat que en molts dels casos de les famílies que no recullen el xec es tracta d'alumnes de secundària que no donen als pares el full informatiu que se'ls dona a l'institut. Això no passa tant amb els alumnes de primària, amb els quals els pares tenen un major control de carteres i carpetes.

Una vegada tancada la setmana en què el regidors donen els xecs a la sala de plens, l'equip de govern estudia els casos dels xecs que han quedat per repartir i en moltes ocasions mira de contactar directament amb la família perquè passi per l'Ajuntament. Amb tot, la primera setmana de juny, tancat definitivament el procés d'entrega de les ajudes municipals, cada any l'Ajuntament ha de reconduir a altres partides diners que no ha aconseguit entregar. En els últims anys la partida general per a ajudes escolars que entrega amb els xecs per a llibres o material s'ha situat al voltant dels 36.000 euros, que han beneficiat uns 1.200 alumnes.