L'Ajuntament de la Seu d'Urgell multarà cinc propietaris de gossos censats a la capital alt-urgellenca després de comprovar que no han recollit alguna de les seves femtes, que han estat localitzades a l'espai públic de la ciutat. De les 35 mostres que s'han enviat fins ara a un laboratori especialitzat en l'anàlisi d'informació genètica, ja s'han rebut resultats de la meitat i, d'aquestes, en gairebé el 30% dels casos s'ha pogut determinar amb claredat l'animal al qual perta-nyen. A més a més, la Policia Local ha obert tres expedients sancionadors a persones que encara no han facilitat les dades d'ADN de les seves mascotes, un cop el mes d'abril passat va expirar el termini per fer-ho de forma voluntària.

La tramitació de les primeres sancions vinculades a les femtes canines localitzades a la via pública i als parcs i jardins de la Seu d'Urgell suposa la fi de la fase informativa de la campanya «Ara les caques de gos ja tenen propietari». Des del juliol de l'any passat, s'han obtingut les dades genètiques de 835 gossos, el 62% dels que estan censats al municipi. Tot i que és obligatori facilitar-les, durant els darrers sis mesos del 2018 el consistori va optar per sufragar el cost de les analítiques i va deixar un marge voluntari, entre els mesos de gener i abril d'enguany, en què havien d'assumir-lo els propietaris. Des de l'1 de maig, però, ja es pot multar i en aquest període la Policia Local ha obert tres expedients.

Pel que fa a la recollida de femtes de gos, va començar fa un mes amb l'objectiu de convertir-se en una acció habitual i permanent que serveixi per identificar els propietaris d'aquests animals. En aquest període, s'han enviat 35 mostres al laboratori de l'empresa Vetgenòmics, el qual ja ha donat resposta en la meitat dels casos. D'aquests, se n'han pogut determinar cinc amb claredat, corresponents a mascotes de les quals es disposa de les dades d'ADN, i, per tant, s'està tramitant el seu corresponent expedient sancionador. Pel que fa a la resta, s'ha obtingut un retrat robot a partir del qual es podran estimar possibles infractors, segons ha indicat el sotsinspector en cap de la Policia Local de la Seu d'Urgell, Antonio González.

Per altra banda, la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Esther Canturri, ha explicat que, ara per ara, la capital alt-urgellenca se situa a la banda alta de la mitjana catalana pel que fa al percentatge de propietaris «incívics» que han estat identificats per no recollir de l'espai públic alguna de les femtes dels seus gossos, i ha recordat que, precisament, aquest és un dels principals objectius de la campanya que s'ha dut a terme.

En aquest sentit, dels cinc expedients que s'estan tramitant, tres corresponen a sancions greus (de 500 a 1.000 euros de multa) i dos a molt greus (de 1.000 a 2.000 euros), ja que en aquests darrers casos la defecació ha estat localitzada en zones de joc infantil on està prohibida l'entrada d'animals.

Per tal de dur a terme el procés de localització i identificació de les femtes de gos, un operari municipal de Medi Ambient s'encar-rega de posar en alerta la Policia Local. Aleshores, l'agent fotografia l'excrement i l'entorn on ha estat trobat, mentre que l'operari recull la mostra i la col·loca dins una proveta, que conté un número que s'ha d'introduir en una base de dades. Un cop analitzada al laboratori, aquest complementa la informació d'aquesta fitxa, o bé amb les dades del seu propietari o amb un retrat robot del tipus d'animal que l'ha fet.