L'ajuda de la Diputació de Girona també servirà per crear a la planta superior un espai monogràfic dedicat a les pintures de la nissaga Borrell de Puigcerdà, és a dir Juli Borrell, Pere Borrell, que és el més important, i Ramon Borrell. Aquest espai dedicat a la pintura de la nissaga Bor-rell ha d'esdevenir en el futur un dels reclams turítics i culturals més potents de Puigcerdà, segons la previsió de l'actual equip de govern.

Piñeira ha argumentat que aquesta ajuda «serà molt important per a la vila perquè ens permetrà donar un impuls significatiu al projecte del museu...»

Sense nou director

El Museu Cerdà de Puigcerdà està gestionat actualment pels responsables polítics del consistori i els treballadors de l'equipament en espera que una nova direcció rellevi el traspassat Oriol Mercadal, historiador i arqueòleg que n'era l'ànima des de la seva creació.