L'Ajuntament de la Seu ha iniciat les obres de desmuntatge del teulat que hi ha a la plaça del Deganat en l'espai situat entre el conjunt catedralici i l'edifici de l'Esplai de la Gent Gran. Aquesta actuació es realitza després que ho demanessin els usuaris de l'esplai per tal d'evitar que s'hi concentrin grups de persones que originin molèsties i brutícia.