Amb l'objectiu de facilitar als propietaris de finques la renovació de la imatge que les seves cases ofereixen al carrer, l'Ajuntament de la Seu ha aprovat la convocatòria de les subvencions per rehabilitar i repintar els porxos i les façanes d'edificis del carrer Major i del carrer dels Canonges. La convocatòria és extensible també a l'anella urbana propera al centre que formen els carrers Sant Josep de Calassanç, passatge de la Missió, plaça del Carme, carrer de la Muralla, carrer del Pou, carrer la Creu, carrer Estret, carrer de la Palma, placeta de Sant Nicolau, pati del Palau, carrer Sant Agustí i carrer de la Roda. Com a novetat, aquesta convocatòria s'amplia a Castellciutat. El programa té una partida de 60.000 euros, 10.000 dels quals estan adreçats a les sol·licituds de Castellciutat. Les subvencions que s'atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i la pintura de la façana, i del 85% si es fa amb industrials locals, amb un màxim de 3.000 euros.