La Diputació de Girona ha ofert una línia d'ajudes als municipis de menys de mil habitants per executar projectes de remodelació dels cementiris. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat la primera convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, a la qual destinarà 200.000 euros. La partida anirà als 131 ajuntaments de les comarques gironines de menys de mil habitants perquè són els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió, segons han explicat des de l'ens provincial. La Diputació estudiarà en el futur la conveniència d'ampliar aquesta convocatòria a ajuntaments amb més població. La Diputació també ha programat a Girona, per al 12 de juliol, una jornada formativa sobre la normativa, el model de reglament elaborat per la mateixa corporació i la doctrina relacionada amb la gestió de cementiris i serveis funeraris. La convocatòria pot beneficiar onze municipis, els quals queden al costat gironí i tenen un padró inferior a mil veïns.