La Seu d'Urgell acollirà l'XI Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs, que se celebrarà els dies 4, 5 i 6 d'octubre a la sala la Immaculada per tractar, en aquesta ocasió, el fenomen de l'abandonament dels pobles al Pirineu. Així, el col·loqui portarà per títol «Els pobles abandonats al Pirineus: causes i conseqüències» i se centrarà en l'anàlisi dels pobles que han quedat deserts com a espais per a la reflexió entorn de la configuració actual dels Pirineus, segons han explicat els organitzadors. La reflexió es farà a través de l'estudi de les causes que van provocar l'abandonament i de la incidència que ha tingut en el paisatge, la història, l'economia i la societat de la serralada.