L'Hospital de Cerdanya i la Comissió Europea han posat fil a l'agulla per resoldre els entrebancs administratius que cinc anys després de l'obertura del centre continuen dificultant-ne la gestió administrativa pel factor transfronterer i, alhora, han recuperat una demanda històrica: connectar l'edifici a la xarxa elèctrica de l'Estat francès. Puigcerdà sempre ha defensat aquesta opció perquè resultaria més barata que la connexió de la banda sud.

Representants de la comissió executiva de l'hospital s'han reunit a Brussel·les amb tècnics de la direcció general de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea i de la direcció general de Salut, per abordar les problemàtiques del dia a dia de la gestió de l'hospital i, segons ha anunciat la direcció, la UE s'ha compromès a fer-li costat i res0ldre les actuals dificultats pel que fa, per exemple, a les convalidacions i als processos de contractació.

Segons ha explicat la direcció de l'hospital, en la trobada es van analitzar principalment la connexió a la xarxa elèctrica francesa, la infraestructura de telecomunicacions entre els dos territoris, la coordinació dels serveis d'urgències extrahospitalàries, l'homologació ràpida de titulacions professionals i les dificultats que es deriven del fet que no hi ha un conveni col·lectiu de rang europeu que reguli les condicions de treball a l'hospital transfronterer.

També s'hi van analitzar l'accés per carretera des de França, la necessitat d'establir protocols perquè les autoritats judicials franceses acceptin informes de medicina legal emesos a Catalunya, i fins i tot la possibilitat d'obtenir ajudes per millorar la sostenibilitat de l'edifici.

A fi i efecte d'anar solucionant aquests reptes, en la reunió es va aprovar que seran els tècnics de la Generalitat els encarregats de coordinar la feina posant en contacte les autoritats locals i les europees. En aquest sentit, els representants de l'hospital van estar acompanyats durant la reunió per tècnics de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i pel director de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

«Tenim la UE admirada»

El director de l'hospital, Francesc Bonet, ha valorat molt positivament la reunió i ha argumentat que «a Europa, l'experiència d'aquest hospital els té admirats i es fan creus que encara no se'ns hagin resolt qüestions que són, en la seva majoria, de caràcter administratiu i no sanitari; durant la mateixa reunió ja es van avançar possibles solucions a alguns dels problemes que plantejàvem i va semblar que la direcció de la direcció general de Salut, la DG-Santé, vol realment anar per feina».