La Cerdanya està immersa en el procés de redacció d'un Pla d'Acció Sectorial del Turisme que ha de renovar la seva imatge arreu com a destí de residència i vacances i, alhora, canviar la relació històrica que han tingut els cerdans vers aquesta indústria. La vella fórmula del turisme de segona residència que ve tant sí com no a la vall hereva del primer estiueig del principi del segle XX ja no serveix. Cal renovar el model, emmotllar la societat cerdana a les grans afluències de visitants i afrontar el nou segle amb els seus valors intrínsecs de l'equilibri econòmic i la sostenibilitat mediambiental. Per aconseguir-ho, el primer esborrany del Pla Turístic estableix cinc grans estratègies de futur. A la tardor, el Patronat Comarcal de Turisme, la Comissió de Seguiment del Pla i l'empresa especialitzada que el porta a terme continuaran el procés de redacció i aprovació per a la futura execució a partir de cinc objectius estratègics.

Els cinc conceptes establerts com a objectius estratègics, dels quals en pengen diverses fites, són: construir un model de turisme sostenible i conscient que esdevingui un referent; desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística de la comarca; regular l'impacte ecosocial de les activitats turístiques; potenciar la comunicació i promoció del pla d'acció; i co-crear i gestionar un model de governança participativa. D'acord amb aquests cinc objectius bàsics, els participants en un procés obert han fixat un conjunt de 21 fites.

Dins el primer objectiu, cal engegar cinc grans fites: promoure la certificació sostenible del ter-ritori a través de la Carta Europea de Turisme Sostenible, Biosfera, Paisatge; sensibilitzar envers la sostenibilitat els professionals i la població a través de la formació, començant per l'escola; millorar la mobilitat per tal que sigui més sostenible i accessible; fomentar l'economia regenerativa a partir dels recursos locals; i desper- tar consciències des de la Cerdanya.

Per aconseguir el segon objectiu cal: crear productes i serveis fora de temporada i potenciar les infraestructures existents arreu del territori cerdà; fer de la Cerdanya un destí turístic de qualitat que potenciï la identitat comarcal; fer lobby amb les comarques veïnes per incidir i fer evolucionar el calendari i la legislació nacional turística; i captar nous mercats internacionals, sempre en equilibri amb les necessitats dels habitants de la comarca. En l'àmbit del tercer objectiu, la Cerdanya ha de cocrear el relat de la identitat cerdana per promoure una proposta singular i pròpia; crear una marca pròpia referent en turisme sostenible, que vetlli per la qualitat de vida i la salut dels habitants; cocrear un pla de comunicació de contingut; augmentar la interrelació amb els territoris veïns; i fer difusió de la marca Cerdanya en l'àmbit internacional.

Pel que fa al cinquè objectiu estratègic, encaminat a la governança participativa, la Cerdanya hauria de treballar per assolir quatre grans fites: augmentar la participació i la diversitat de la representació dins del Patronat de Turisme; coordinar els diferents actors turístics de la comarca; facilitar un espai anual i participatiu per a la revisió del pla d'ac-ció i cocreació de noves iniciatives; i organitzar una jornada anual internacional on debatre les noves tendències del turisme sosteni- ble.

Aquest catàleg base de cinc grans objectius i de 21 fites es traduirà en un pla d'accions que ja tenen el consens dels veïns que hi han pres part, així com dels representants de les institucions públiques i privades.