La Seu d'Urgell ha posat en funcionament aquesta setmana un nou centre de serveis municipals que albergarà totes les brigades. El tercer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Municipals de l'Ajuntament alt-urgellenc Joan Gurrera assegura que «aquest centre millora notablement la proximitat de la prestació dels serveis urbans a la ciutat i allibera espais que es podran destinar a altres usos que, fins ara, suposaven despeses de lloguer», recorda.

Aquest equipament consta d'una planta soterrada de 1.450 m2, i una planta baixa de 1.315 m2, amb un total edificat de 2.800 m2. La planta baixa s'ha destinat a acollir el mòdul de serveis i vestidors, i les brigades municipals d'obres, aigua i electricitat. Pel que fa a la planta del soter-rani, acull un espai per garatge dels vehicles que retiri la grua municipal, i el servei de neteja viària i la brigada del servei de parcs i jardins. Aquest nou centre logístic municipal ha quedat separat, en planta baixa, dels edificis que l'envolten. Per la seva banda, el teulat s'ha enjardinat, segons el consistori, «per tal de minimitzar l'impacte visual d'aquest edifici». Les obres, que les ha portat a terme l'empresa Ribalta i Fills, SA, han tingut una durada de nou mesos i l'equipament ha tingut un cost total de més d'1,7 milions d'euros.