D'una banda, en l'educació infantil, la dinàmica és clarament a l'alça. Enguany, un total d'uns 500 infants començaran el curs en centres públics cerdans, amb un increment al voltant del 10% respecte de l'any passat. En canvi, si pugem un graó, l'educació primària experimenta un petit retrocés d'alumnat, pràcticament irrellevant, que no arriba a l'1%. Aquest declivi és pràcticament calcat al de secundària. Enguany, es preveu que el nombre d'alumnes que cursaran aquests estudis sigui inferior als 600, a falta de conèixer les dades definitives.

La davallada és molt més acusada en l'àmbit del batxillerat i els cicles de grau mitjà. Menys de 200 alumnes iniciaran el curs en aquests nivells, el que suposa un descens del 26% en el primer i de fins al 37% en el segon en comparació al curs anterior. En paràmetres globals, la baixada d'alumnat és del 2,6%. Pel que fa al personal docent, es calcula que al voltant de 200 professors, entre infantil, primària i secundària, seran els encarregats d'impartir les classes, una xifra lleugerament per sobre a la de l'any anterior.