Un grup de joves pescadors de salmònids participa al programa de Ciència Ciutadana Truttacat, de la Federació Catalana Esportiva i Càsting. El projecte consisteix a identificar les poblacions de truita dels rius de Catalunya. Els joves introdueixen nova informació sobre el riu Segre al seu pas per municipis del nord de l'Alt Urgell en una base de dades que gestiona el Centre d'Estudis dels Rius de Catalunya i que depèn de la Universitat de Vic i Central de Catalunya. Els joves pescadors identifiquen les truites i després introdueixen la seva informació des de dispositius mòbils, per mitjà d'un sistema d'informació geogràfica i quadern digital.

Aquestes seran tractades posteriorment per experts en l'àmbit mediambiental.