La Cerdanya crearà una comissió de treball amb tècnics comarcals i municipals que vetllaran pel compliment real de polítiques d'igualtat de gènere en tots els àmbits de la gestió pública. El nou grup de treball serà un dels puntals del nou pla per la igualtat en les polítiques de gènere, el qual s'ha marcat com a termini de vigència fins a l'any 2022.

Els tècnics, així com professionals, polítics i entitats que s'hi vulguin sumar, que formaran la comissió, seran d'àmbits com ara Joventut, Serveis Socials, Promoció Econòmica i Esports. El repte del Consell Comarcal, ens impulsor de la mesura, és configurar el nou grup de treball aquest mateix any en el marc d'una presentació en societat del nou pla. Des del Consell Comarcal han explicat que la voluntat de l'ens és aconseguir una política transversal, duradora i real d'igualtat de gènere a la Cerdanya que doni continuïtat al primer pla, aprovat el 2010 i que ja ha aconseguit implantar a la vall protocols i pràctiques, per exemple, en la resposta davant els casos de violència de gènere o la creació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Des de l'àrea dels Serveis Socials de la comarca han explicat que el seu desig és que les polítiques d'igualtat que es porten a terme tant en l'àmbit comarcal com municipal no siguin casos aïllats, sinó que es puguin multiplicar gràcies a una coordinació general a través d'una línia de treball comuna i coherent.

En aquest sentit, les tècniques de Serveis Socials han apuntat que, per exemple, hi ha la voluntat d'editar una guia del llenguatge no sexista per repartir-la als ajuntaments a fi efecte que quan convoquin activitats i actes ho facin a través de missatges inclusius en matèria de gènere.

Un altre dels reptes del nou pla comarcal per la igualtat de gènere és que tingui més visibilitat que el primer, per la qual cosa els seus impulsors volen portar a terme un programa de comunicació que arribi a les dones i gestors públics de la vall.

El nou pla de polítiques de gènere de la Cerdanya neix amb un pressupost que no està tancat. Això és així perquè el mateix pla preveu partides destinades a accions concretes, com ara la que es destinarà a la convocatòria de sessions de formació, però també estipula que moltes altres accions seran a cost zero perquè seran les mateixes àrees i tècnics del Consell Comarcal els que les portaran a terme.