La Fundació Hospital de Puigcerdà demanarà al departament de Benestar que li concedeixi més places públiques per a la residència sociosanitària, la qual presta un servei comarcal. L'objectiu de la Fundació és que el nombre de places públiques vagi guanyant pes de mica en mica respecte de les places privades perquè el màxim nombre de cerdans possible tingui accés a aquest servei. L'entitat treballa en dues línies: d'una banda, obtenir més places i, de l'altra, anar convertint en places públiques algunes de les actuals places privades que ofereix. La Fundació s'ha fixat com a objectiu dotar-se de dotze noves places en el termini d'un any i arribar al centenar.

La residència sociosanitària disposa actualment de 88 places, de les quals 47 són públiques i 41 privades. En una de les últimes ampliacions, l'equipament va aconseguir per primera vegada oferir més llits públics que privats. Seguint aquesta política, els gestors de la Fundació, encapçalats per l'Ajuntament, s'han marcat com a repte arribar a les cent places a final de l'any que ve, per la qual cosa ja han iniciat els tràmits davant del departament per obtenir més llits. El gerent de la Fundació, David Fernández, ha argumentat que «creiem que és important que al nostre edifici s'hi presti un servei i tracte de qualitat, jo diria que és com el d'un centre privat de luxe, i, alhora, estigui a l'abast de la població de la Cerdanya; per això seria ideal que tinguéssim més places d'aportació pública». La residència està negociant amb el CatSalut que li tregui llits de pacients ingressats perquè aquesta no és una necessitat del centre, i que, en canvi, li concedeixi llits per a residents. Així, la Fundació demanarà inicialment dotze places que d'entrada serien privades però que posteriorment, una vegada assignades i ocupades, es podrien reconvertir en subvencionades. Paral·lelament a aquest procés administratiu, la Fundació treballa en la reordenació dels espais de l'edifici pels futurs nous llits.

Llista d'espera de 100 famílies

Una de les grans motivacions de la Fundació per aconseguir més places és el fet que la residència té actualment una llista d'espera d'unes cent persones i, alhora, una població que es va envellint. La Fundació, a més, preveu que la llista es pot doblar en els pròxims deu anys a causa d'aquest envelliment de la societat.