La nissaga Casamajó té fixades unes dates que al llarg de més d'un segle li han permès allargar la trajectòria. El besavi va començar el negoci el 1906, el 1966 va obrir el tercer relleu i el 2000, el quart.