L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, veu com una mostra de la «vitalitat» de la ciutat el fet que per segon any hi hagi augmentat la població empadronada. L'última actualització de l'estadística oficial per part de la Generalitat ha evidenciat que la capital alt-urgellenca ha iniciat aquest 2020 amb un augment de l'1,8% dels habitants, la qual cosa l'ha situat amb 12.355 habitants.

Segons el mateix Ajuntament, aquest augment es constata en el fet que el nombre d'altes, 904, ha superat el de baixes, 694. De les altes, 81 han estat per naixements, 512 de persones provinents d'altres municipis del país, 279 d'altres països i 32 altes per correccions d'omissions en el padró. Respecte a les baixes, 97 han estat per defuncions, 393 d'habitants cap a altres municipis, 87 que han marxat a un altre país i 117 per correccions d'inscripcions indegudes i caducades. A la Seu hi conviuen 57 nacionalitats, sent la portuguesa primera estrangera.