El grup comarcal de l'Alt Urgell de Compromís ha alertat que l'equip de govern pretén privatitzar la gestió dels menjadors escolars. Segons ha argumentat la formació franquícia del PSC, «Junts amb el suport d'ERC no van fer una bona previsió econòmica al Consell Comarcal i ara es troben que han de prendre mesures urgents per complir l'objectiu d'estabilitat». En aquesta línia, el partit ha remarcat que «les mesures que pretén assumir l'actual equip de govern les han recollides en un Pla Econòmic Financer que va ser presentat per a la seva aprovació en el ple del 19 de desembre passat; la més significativa és la de deixar de gestionar els menjadors escolars mitjançant l'empresa pública IAUSA per deixar-ho en mans d'una empresa privada que hi accediria per concurs».

Segons ha emfatitzat el grup a l'oposició tant de l'Ajuntament de la Seu com de l'ens comarcal, «el Consell Comarcal té delegades les competències pel que fa a la gestió del transport escolar i dels menjadors escolars. Atès que no són serveis deficitaris i que suposen serveis bàsics fonamentals per als infants de la nostra comarca, els polítics ho haurien de veure com una gran oportunitat per poder oferir una atenció de qualitat i propera, i no com una càrrega que et vols treure de sobre». En aquesta línia, Compromís ha instat els partits que governen el Consell a apostar per «un projecte de proximitat i recuperar-lo, com s'està fent en molts indrets del país, per una major implicació de les famílies, mitjançant les associacions de pares i mares».