El grup municipal de Compromís pel Pirineu ha demanat la creació d'una taula d'accessibilitat al Consell de l'Alt Urgell per planificar una supressió de barreres arquitectòniques als pobles de la comarca. El grup argumenta que «la mancança en serveis, comunicacions i accessibilitat que presenten molts dels nostres pobles, en diferents nivells, fa que les persones grans es plantegin abandonar casa seva i instal·lar-se en nuclis urbans més grans i millor equipats». En la mateixa línia, Compromís remarca que cal fer dels pobles un entorn amable: «Des de les administracions tenim l'obligació per llei de treballar per suprimir les barreres en la mobilitat i en la comunicació».