La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya van emetre ahir el darrer informe favorable del Pla director urbanístic i aeroportuari (PDUA) de l'aeròdrom de la Cerdanya. Ara, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el podrà aprovar definitivament. La nova proposta de PDUA ordena l'àmbit, el racionalitza i redueix de forma molt considerable les previsions de creixement contingudes al document anterior, aprovat inicialment l'any 2015.

El pla havia de qualificar la zona de servei, detallar les servituds aeronàutiques que afecten els terrenys de l'entorn, ordenar tot l'àmbit i especificar les condicions que s'han de respectar per al funcionament de la infraestructura.

El PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya va ser aprovat inicialment l'abril del 2015 i sotmès a informació pública, però la seva aprovació definitiva es va posposar per tal de donar resposta a les queixes sorgides al territori davant la possibilitat de creixements i aprofitaments urbanístics. Fonts del departament asseguraven ahir que tant la Generalitat com els ajuntaments afectats i el Consell Comarcal «han treballat conjuntament per acordar una nova proposta».

L'estiu del 2017 es va remetre a les entitats municipals el document i el territori va confirmar la voluntat de mantenir l'aviació lúdica i esportiva, ultralleugers, globus aerostàtics i vol a vela, com a activitat de referència de l'aeròdrom, que ha caracteritzat la instal·lació des dels anys 70, sense admetre l'aviació comercial.

Amb aquestes premisses, el PDUA es va aprovar inicialment de nou l'abril de 2019. La Generlaitat ha rebut 4 al·legacions en un nou període d'informació pública. Les mateixes fonts indiquen que el document aprovat «blinda l'aeròdrom contra qualsevol ampliació de superfície i emfasitza la protecció del paisatge ceretà». Destaca la rebaixa la categoria aeroportuària de la instal·lació, passant de 2B a 1B, que només permet aviació privada i no precisa d'allargament de la pista actual. Aquesta categoria permet l'enlairament i aterratge d'avions de fins a 24 metres d'envergadura, però el Pla limita l'envergadura a 15 metres per als avions a motor i només es permeten naus de fins a 24 metres per a l'aterratge dels planadors de vol sense motor.

En la mateixa línia, es redueix la superfície qualificada com a sistema aeroportuari, passant de les 43,6 hectàrees de l'anterior document a les 25. El sostre edificable total dins del recinte també passa dels 25.326 m2 que es preveien als 6.976 m2, sumant tant les construccions actuals com les futures: 250 m2 nous a la zona d'activitats complementàries, en lloc dels 13.000 previstos, i 2.900 m2 de nous hangars „la majoria per a vol a vela (abans n'hi havia 9.000 m2).