El Bisbat d'Urgell podrà ampliar el Museu Diocesà, un dels espais culturals i turístics més importants de la Seu d'Urgell.

La comissió d'Urbanisme de l'Alt Pirineu i l'Aran ha aprovat qualificar com a 'equipament' l'edifici Cal Roger, situat al carrer dels Canonges de la Seu. Aquest edifici va ser adquirit pel Bisbat amb l'objectiu de poder ampliar les seves instal·lacions museítstiques. La mesura també afecta el jardí situat a l'accés a l'espai de reserva actual de la pinacoteca, on hi haurà la porta principal del nou recinte. L'aprovació per part d'Urbanisme permetrà el Bisbat corregir els desnivells que hi ha a l'edifici actual, millorar els espais i ampliar la connexió entre el Deganat i l'església de la Pietat, reubicant els usos i generant noves zones d'exposició. El Bisbat d'Urgell ha anunciat que habilitarà una aula didàctica a l'espai que es va enderrocar entre l'església de Sant Miquel i la sala capitular, amb accés independent a l'exterior.