La Síndica Municipal de Greuges de la Seu va fer durant l'any passat el 40% més d'actuacions que en l'exercici anterior.

La defensora dels drets dels veïns, Anna Martí, ha fet públic el seu informe anual, el qual ha evidenciat un increment en la seva tasca tractant problemàtiques la major part de les quals es van centrar en àmbits com l'espai públic i aspectes que hi estan relacionats: medi ambient, soroll, neteja viària, vials i també amb serveis socials. L'informe anual especifica que les actuacions es classifiquen en dos blocs, tal com aconsella el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya: tipus d'actuació i iniciativa de les actuacions. En aquest sentit, pel que fa al tipus d'actuació, es van presentar 50 queixes i es van fer 10 consultes davant la sindicatura local.

Per gèneres, el col·lectiu de dones és el que més en va presentar, 37, mentre que 22 duien la signatura d'un home. Per franges d'edat, 35 actuacions van ser fetes per ciutadans d'entre 18 i 55 anys i 25 per veïns de més de 55, mentre que els joves menors de 18 no en van presentar cap.