L'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat l'aplicació d'un pla de xoc econòmic per tal d'ajudar els veïns a afrontar la nova crisi econòmica derivada de la sanitària. L'equip de govern ha aprovat un pla que té com a base la reforma del calendari fiscal municipal així com la supressió o retorn de quotes, taxes i impostos locals.

El pla econòmic planteja, d'entrada, una pròrroga del calendari fiscal de Puigcerdà, que passa de ser d'entre el quinze d'abril al quinze de juny pel que fa a la voluntària, a ser aquest any entre el quinze de maig i el quinze d'agost. Pel que fa als domiciliats i fraccionaments, la data passa de l'u al quinze de juny. Pel que fa al servei municipal d'aigua, l'Ajuntament ha previst amb Sorea un finançament de sis mesos del servei sense interessos per a empreses i negocis. Pel que fa a la gestió de l'aparcament, pels abonaments del pàrquing municipal no es cobrarà el mes d'abril i la zona blava exterior ha quedat anul·lada. El Taller d'Arts Municipal, les classes de la segona quinzena de març es recuperaran i a partir de l'u d'abril no es generarà rebut. En el cas de la Llar d'Infants municipal, el consistori retornarà a les famílies l'import corresponent a la segona quinzena de març i no es cobrarà a partir de l'u d'abril. Pel que fa al Conservatori de Música, es pagarà fins el 13 de març i el període fins a final de mes no es cobrarà. A partir de l'u d'abril el rebut se situarà en 50 euros, quan un rebut mig se situa al voltant dels 110 euros. En una situació similar queda l'Escola Municipal de Música. En aquest cas, es cobrarà les classes fins el 13 de març, mentre que la quota corresponent a la segona quinzena del mes s'abonarà. Pel que fa al mes d'abril, es concretarà una quota mínima perquè s'estan fent classes a través de videoconferència. El pla també inclou un acord amb el Club Poliesportiu, el qual gestiona les instal·lacions esportives de la vila. Així el Poliesportiu cobrarà tan sols el 25% de la quota del mes d'abril i el 50% de les activitats del mes de març.

El pla aprovat per l'Ajuntament preveu també una modificació de crèdit per aportar un suplement a les partides d'ajudes a les famílies i per pagar el material que l'Ajuntament està subministrant a la Residència Sociosanitària, l'Atenció Primària de la comarca i l'Hospital de Cerdanya. De moment l'equip de govern està ultimant la xifra final de la modificació de crèdit, la qual està condicionada a l'evolució de la crisi sanitària.