Malgrat l'estat de confinament i amb la voluntat d'anar avançant en els seus objectius, Turisme de Cerdanya ha posat en marxa el Pla d'Acció Sectorial en l'Àmbit del Turisme. El pla té com a gran repte renovar l'oferta turística de la vall durant el període fins el 2023. Després de la participació d'unes dues-centes persones, entre veïns i professionals, i la redacció del document, ara la Cerdanya, sota el lema 'Donem pas al PAS', es proposa posar-lo en marxa.

El nou pla sectorial planteja cinc grans objectius: construir un model de turisme sostenible i conscient que es converteixi un referent clar pels professionals i veïns en general; desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística de la vall; regular l'impacte ecosocial de les activitats turístiques; potenciar la comunicació i promoció del pla d'acció; i coclear i gestionar un model de governança participativa que doni veu i capacitat d'acció als cerdans. Per donar a conèixer el pla, Turisme de Cerdanya ha publicat un nou vídeo amb els cinc grans objectius i la crida a participar en els futurs programes de formació i ha convidat els cerdans a donar-lo a conèixer a través de les xarxes socials. En aquest sentit, des de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal han argumentat que «davant la situació? d'incertesa que planteja el Covid19, Turisme Cerdanya donem pas al PAS, un document indispensable on es replanteja el desenvolupament de la comarca a través del turisme com una eina per dinamitzar l'economia, i on l'impacte del sector esdevingui positiu tant per la població i la cultura, així com per la naturalesa i el patrimoni».

El nou pla sectorial, que ha comportat un procés participatiu que durant vuit mesos ha celebrat reunions oberts i entrevistes als agents econòmics i socials, preveu que ara els seus gestors es posin a treballar en la consecució de la vintena d'accions concretes que plantegen els cinc objectius. Entre aquestes accions hi haurà en els pròxims mesos la promoció de la certificació sostenible del territori a través de la Carta Europea de Turisme Sostenible, Biosfera, Paisatge, la potenciació de la identitat local que sumi en la difusió d'un producte cultural i turístic propi, la creació de productes i serveis fora de temporada així com una marca pròpia referent en turisme sostenible i promoure la participació i la diversitat de la representació dins del Patronat de Turisme, entre d'altres.