El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident Jordi Latorre han explicat el pla de xoc de l'ens provincial als alcaldes de municipis de la demarcació lleidetana i amb el Consell comarcal.

Els representants de la Diputació han exposat els eixos bàsics sobre els quals pivota aquest pla, que vol dotar de liquiditat i eficàcia econòmica ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per un valor de 15 milions d'euros i que corresponen al Pla de Salut i Hàbits Saludables, i els plans de Cooperació Local i Comarcal de la Diputació davant la situació generada per la malaltia COVID-19. En el cas de la Cerdanya, la suma dels tres plans suposen 352.375 euros per al Consell Comarcal i els 5 ajuntaments i les tres entitats menors descentralitzades adscrites a la província de Lleida.

La Segarra rebrà 1.225.829 €, l'Alt Urgell 1.314.885 euros, l'Urgell 1.400.154, l'Alta Ribagorça 353.169, el Pla d'Urgell 1.136.581, el Pallars Jussà 876.348, la Noguera 1.789.149, el Pallars Sobirà 872.411 i la comarca del Segrià 2.300.738, a més dels 415.000 destinats a despeses corrents de l'Ajuntament de Lleida en matèria de Salut, Cooperació Municipal i Comarcal.

El president, Joan Talarn, ha recordat que aquest pla de xoc té com a novetats respecte d'altres la seva immediatesa i agilitat a l'hora d'atorgar-se els ajuts, que només necessiten de l'acceptació per part dels ens beneficiaris. Les despeses podran ser justificades fins al 31 de març de 2021.

El vicepresident Jordi Latorre també ha recalcat que aquests diners han de servir per cobrir les despeses corrents dels ens locals i per tal que les empreses que li presten serveis no vegin aturades les seves activitats perquè tindran la garantia de cobrament immediat.

Talarn i Latorre han coincidit en assenyalar la rellevància en l'aplicació de criteris de discriminació positiva, en el sentit d'atorgar ajuts amb criteris justos per a tot el territori, i respecten l'autonomia municipal pel fet que cada entitat podrà destinar els diners lliurement dins dels criteris establerts a la subvenció.

Els tres plans es troben en fase d'exposició pública des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb les quantitats assignades a cada ens local en cada un dels tres plans. Ajuntaments, entitats menors descentralitzades i consells comarcals podran començar a formalitzar l'acceptació dels ajuts de Salut a partir del 18 de maig i fins al 29 de maig i els de Cooperació Local i Comarcal entre el 19 de maig i l'1 de juny.

Talarn i Latorre han informat que en els propers plens s'avançaran les altres línies de subvencions previstes al pressupost del 2020, que ara també tindran en comú mecanismes que els facin més simples, àgils i de disponibilitat ràpida. També han recordat la modificació de les bases reguladores del Pla Extraordinari d'Inversions Locals (2017-2018), que compta amb un import de 13 milions d'euros; i de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, amb 7,5 milions d'euros, de manera que s'atorgaran bestretes de fins al 75% dels projectes i les obres en curs sense haver d'esperar a la seva finalització, facilitant així incrementar la liquiditat dels municipis.