La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu ha emès l'informe sobre la modificació de planejament que impulsa l'Ajuntament de Puigcerdà per permetre la construcció d'un centre comercial al sector del camí de la Pedragosa. L'operació que impulsa l'Ajuntament suposa reduir el nombre d'habitatges previstos al sector del camí de la Pedragosa per permetre-hi la construcció d'una superfície comercial.

L'àmbit d'actuació se situa al sud del nucli urbà, entre la carretera N-152 i el camí de la Pedragosa, i ocupa la part central d'aquest espai on es preveu, també, la construcció d'una escola. En el planejament local, a més de possibles usos comercials, es preveia la construcció d'habitatges. L'Ajuntament proposa substituir 112 d'aquests pisos per la nova superfície comercial. La comissió, que ahir va donar el seu vistiplau al canvi en una reunió telemàtica, considera que «Puigcerdà té un excés de sostre residencial que difícilment s'esgotarà els propers anys» i, que, a més a més, «el sòl destinat a habitatge habitual no té demanda a curt termini ni s'espera que la tingui a llarg termini».

El Ple municipal va aprovar inicialment el passat 4 de març una modificació del Pla parcial del sector del camí de la Pedragosa per destinar part de la superfície residencial a centre comercial, amb una superfície de venda de 1.995 m2, i aquesta proposta és la que ha prosperat. La Comissió ha valorat com a punts en positiu l'ampliació de l'oferta comercial que això comportarà per a Puigcerdà, així com la creació de nous llocs de treball i l'impuls al desenvolupament del sector de la Pedragosa.

Fonts d'Urbanisme han destacat que amb la modificació de planejament es redueix l'impacte paisatgístic, ja que els habitatges previstos inicialment tenien una alçada de tres plantes, mentre que el centre comercial es limitarà a planta baixa més un pis, a banda del soterrani. També es guanya espai per a una zona verda pública que separarà el centre comercial de la nova escola, just al nord d'aquest. Finalment, es modifica el que es considera trama urbana consolidada del municipi per incloure aquest sector de la Pedragosa. En el seu informe, la Comissió troba justificat l'interès públic de la proposta, supeditat a que l'Ajuntament obtingui tots els informes favorables sectorials que ha de sol·licitar. L'aprovació definitiva de la modificació del planejament per fer possible el centre comercial correspon al Ple municipal.