La Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu ha emès aquest dilluns informe sobre la modificació de planejament que impulsa l'Ajuntament de Puigcerdà per permetre la construcció d'un centre comercial al sector del camí de la Pedragosa. L'operació que impulsa l'Ajuntament suposa reuduir el nombre d'habitatges previstos al sector del camí de la Pedragosa per permetre-hi la construcció d'una superfície comercial.

L'àmbit d'actuació se situa al sud del nucli urbà, entre la carretera N-152 i el camí de la Pedragosa, i ocupa la part central d'aquest espai on es preveu, també, la construcció d'una escola. Aquí es preveia en el planejament local, a més de possibles usos comercials, la construcció d'habitatges. L'Ajuntament proposa substituir 112 d'aquests pisos per la nova superfície comercial. La comissió ha donat el seu vistiplau al canvi perquè considera que "Puigcerdà té un excés de sostre residencial que difícilment s'esgotarà els propers anys" i, que, a més a més, "el sòl destinat a habitatge habitual no té demanda a curt termini ni s'espera que la tingui a llarg termini".

El Ple municipal va aprovar inicialment el passat 4 de març una modificació del Pla parcial del sector del camí de la Pedragosa per destinar part de la superfície residencial a centre comercial, amb una superfície de venda de 1.995 m2, i aquesta proposta és la que ha prosperat. La Comissió ha valorat com a ppunts en positiu l'ampliació de l'oferta comercial que això comportarà per a Puigcerdà, així com la creació de nous llocs de treball i l'impuls al desenvolupament del sector de la Pedragosa.

Fonts d'Urbanisme han destacat que amb la modificació de planejament es redueix l'impacte paisatgístic, ja que els habitatges previstos inicialment tenien una alçada de tres plantes, mentre que el centre comercial es limitarà a planta baixa més un pis, a banda del soterrani. També es guanya espai per a una zona verda pública que separarà el centre comercial de la nova escola, just al nord d'aquest. Finalment, es modifica el que es considera trama urbana consolidada del municipi per incloure aquest sector de la Pedragosa.

En el seu informe, la Comissió troba justificat l'interès públic de la proposta, supeditat a que l'Ajuntament obtingui tots els informes favorables sectorials que ha de sol·licitar. L'aprovació definitiva de la modificació del planejament per fer possible el centre comercial correspon al Ple municipal.

Comissions telemàtiques

La Comissió de l'Alt Pirineu s'ha celebrat telemàticament, com també la de les Comarques Gironines. El Departament de TES impulsa aquesta modalitat degut a les afectacions de la pandèmia de la COVID-19, que limiten tant la mobilitat com l'aforament de les reunions presencials.

D'aquesta manera, divendres es van poder tramitar també expedients de les comissions territorials de l'Arc Metropolità de Barcelona, Lleida, de l'àmbit metropolità de Barcelona, de la Catalunya Central, del Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

Es preveu la celebració de les comissions d'urbanisme amb aquesta modalitat telemàtica també durant els mesos de juliol i agost, que s'ha declarat hàbil per als tràmits urbanístics.