Adif iniciarà el pròxim 22 de juny una actuació integral de modernització de la infraestructura al túnel de Toses, situat a la línia d'ample convencional Barcelona-Puigcerdà. Aquesta instal·lació va tenir problemes en l'estructura fa uns mesos. Les obres suposaran que el tren de Puigcerdà tornarà a tenir un tram que es farà en bus, entre la Tor de Querol i Ribes de Freser.

L'obra té un pressupost estimat superior als 9,5 milions d'euros. La intervenció contempla la rehabilitació del túnel, situat entre Planoles i La Molina, per pal·liar els danys i patologies detectats a les inspeccions realitzades a càrrec de tècnics especialitzats, tant d'Adif com d'empreses externes, la darrera d'elles el passat mes de març, i recollides en els seus informes.

Es duran a terme treballs per a la millora del revestiment actual. Així mateix, s'actuarà en la millora del drenatge longitudinal en ambdós costats de la via. D'aquesta manera, es pretén garantir l'estabilitat i durabilitat de l'estructura, la total disponibilitat i seguretat de la infraestructura, reduir les necessitats de manteniment i minimitzar la probabilitat d'incidències amb afectació al servei. A més, s'eliminarà la Limitació Temporal de Velocitat existent actualment.

El túnel es va finalitzar el 1922, està situat en el trajecte Ripoll-Puigcerdà, sota la Collada de Toses, i té una longitud de 3.909 m. La seva secció transversal és de mig punt i compta amb parets laterals rectes amb una amplada i alçada d'aproximadament 5,3 metres.

La plataforma és de via única sobre balast, està electrificat mitjançant catenària. Es tracta d'una infraestructura singular donada la seva ubicació a gran altitud, la seva longitud, les condicions climàtiques i les desfavorables geologia i hidrogeologia de la zona.

Adif explica que entre les problemàtiques, destaquen les filtracions d'aigua que originen patologies estructurals que afecten el revestiment del túnel com a conseqüència, entre d'altres, dels processos de gel i desgel.

Per a la reconstrucció del revestiment, es planteja prèviament la captació de les aigües d'infiltració en la superfície exterior de l'arc o volta del revestiment actual. Aquests drens de canalització amb un diàmetre de 6 cm, es faran a través de perforacions en les quals s'introdueix una canonada ranurada envoltada en un geotèxtil.

El revestiment se sanejarà fins a una profunditat de 25 cm a través d'excavacions d'un metre executades sota els fonaments. Depenent de l'estat de degradació del formigó existent, la reconstrucció es realitzarà mitjançant formigó projectat i bulons, i amb formigó encofrat.