L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la reedició del programa anual d'ajuda als estudiants de la vila i l'inici de la campanya de lliurament de xecs a les famílies. Així, en el marc del programa municipal de subvencions a l'ensenyament, el consistori ha aprovat per a aquest curs 2019-2020 concedir una ajuda per a llibres o material per als estudiants d'educació primària empadronats a la vila i que cursen els estudis en algun dels centres del municipi.

Les ajudes són de 30 euros per alumne i curs sempre que es compleixin tres requisits, que són estar escolaritzat a primària en un centre d'ensenyament del municipi, és a dir, les escoles Alfons I, Llums del Nord i Vedruna, figurar com a inscrit al padró d'habitants local i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

La partida destinada a aquestes ajudes és de 14.000 euros, amb els quals es podrà beneficiar 462 alumnes. Els xecs es van repartir al mateix ajuntament fins divendres passat.