La Cerdanya tindrà a final d'any un nou servei de transport públic tranfronterer que acostarà més els veïns d'un costat i l'altre de la línia estatal amb l'accés a l'hospital com a gran eix de comunicació i quatre noves rutes.

El servei d'autobús de l'espai català transfronterer entre els estats espanyol i francès s'ampliarà gràcies al projecte europeu anomenat «ConnECT». La Generalitat, la Regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals han anunciat la implementació de noves rutes d'autobús que afavoriran la mobilitat i la interconnexió entre les dues bandes de la frontera, incloent-hi la xarxa de salut amb el punt neuràlgic a l'hospital de Cerdanya. El servei és previst que s'iniciï entre final del 2020 i principi del 2021, i tindrà quatre eixos o corredors de mobilitat seleccionats per definir les línies d'autobús, amb els seus recorreguts, punts de parada i horaris. La intermodalitat amb Perpinyà es produirà via Figueres, la Jonquera, els Límits, el Pertús i el Voló. Amb Arles i Perpinyà, a través de Figueres, Maçanet de Cabrenys, Costoja i Sant Llorenç de Cerdans. La mobilitat entre Arles, Perpinyà i Ripoll quedarà garantida amb l'eix Camprodon, Molló i Prats de Molló. Finalment, hi haurà el corredor per afavorir la connexió entre la Cerdanya transfronterera i l'hospital de Cerda-nya. A la Cerdanya es crearan quatre rutes amb parada a Porté, la Guingueta d'Ix, Montlluís, Er i Formiguera passant per Puigcerdà i Llívia.

El projecte està cofinançat un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional del Programa «Interreg V-A Espanya-França-Andorra».