L'Ajuntament de Puigcerdà podrà iniciar la remodelació de l'edifici consistorial, un dels projectes de més envergadura de l'actual mandat municipal, gràcies a l'atorgament per part de la Generalitat d'una ajuda de 250.000 euros corresponent al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC).

El projecte de remodelació de l'edifici de l'ajuntament és una actuació llargament esperada tant pels polítics com els tècnics locals perquè moltes de les actuals dependències han quedat obsoletes. En aquest sentit, el projecte se centrarà en tres grans àmbits. D'una banda, la modernització de bona part dels espais interiors, molts dels quals han quedat envellits; de l'altra, la supressió de les barreres arquitectòniques amb un pla que inclourà la instal·lació d'un ascensor central; i finalment, l'ampliació dels actuals serveis amb la incorporació de la planta superior, que queda sota la teulada, la qual s'aixecarà lleugerament, per a noves dependències. Actualment aquest espai de golfes no s'utilitza. Aquesta intervenció farà que l'edifici consistorial sigui a la pràctica de planta baixa i tres pisos.

L'atorgament de la subvenció de 250.000 euros del PUOSC permetrà a l'equip de govern afrontar la inversió també amb la sol·licitud d'una operació de crèdit, ja que el pressupost inicial previst per a les obres és d'1,5 milions d'euros. La voluntat de l'equip de govern que encapçala Albert Piñeira és iniciar les obres durant l'any que ve i, en la mesura que li sigui possible, no aturar la prestació dels serveis que es vegin afectats gràcies a un pla de reubicacions en altres dependències municipals.