Els ajuts socioeconòmics de menjador escolar a l'Alt Urgell han augmentat el 20% respecte al curs passat. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha informat que els ajuts han passat del 50% al 70% per al curs 2020-2021 que s'inicia avui. Actualment en el global dels col·legis de la comarca hi ha un total de 345 sol·licituds presentades per obtenir l'ajut de menjador, de les quals 291 ja tenen un ajut del 70% adjudicat i 14 del 100%. Un total de 15 peticions han estat denegades per superar el llindar de renda familiar, 2 han estat denegades per superar el llindar de volum de negoci i 3 tenen irregularitats amb Hisenda. L'ens comarcal ha explicat que resten 20 ajuts per resoldre per manca de documentació per part dels sol·licitants. L'import màxim previst amb els 305 ajuts resolts favorablement puja a 241.343,52 euros.

Pel que fa a les mesures contra el coronavirus als menjadors escolars, el Consell ha informat que es mantindrà l'estructura dels grups estables que s'han generat dins els centres educatius. Entre altres mesures, els equips de cuina, neteja i monitoratge han tingut formacions específiques per adaptar-se a la situació actual, s'han reforçat alguns equips de monitoratge, i tant alumnes com el personal dels menjadors hauran de dur mascareta tota l'estona de menjador.

Respecte al transport escolar, aproximadament uns 400 alumnes de transport i menjador obligatori faran ús de les 15 línies que existeixen a la comarca de l'Alt Urgell. A més a més, s'han rebut més de 50 sol·licituds de transport de pagament, les quals han estat totes acceptades. Al llarg d'aquest curs escolar el Consell Comarcal seguirà revisant els empadronaments de les famílies de transport i menjador obligatori que no compleixin els requisits establerts. Des del departament d'Educació es va comunicar als consells comarcals que el transport escolar pot tenir una ocupació del 100% i que els alumnes han d'anar tot el trajecte amb mascareta. Al llarg de tot el curs tindran un seient concret assignat.