El Consell Comarcal de la Cerdanya ha iniciat una enquesta a la població per esbrinar quines són les necessitats reals pel que fa al transport públic. L'acció té com a finalitat aportar informació al pla de millora del transport públic que el mateix Consell impulsa a la comarca en col·laboració amb la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat.

L'enquesta ja s'ha activat via presencial i telemàtica i ha fet incidència en les preferències dels veïns pel que fa al transport a la demanda entre els municipis, les comarques veïnes i les motivacions dels desplaçaments. El Consell Comarcal de la Cerdanya ha enviat a través de la seva àrea encarregada de la mobilitat l'enquesta als ajuntaments, col·lectius professionals de transport de persones, gremis com ara els restauradors i hotelers, perquè hi incloguin les demandes dels seus clients i resta d'associacions de la comarca. Amb aquest àmbit d'acció, els tècnics del Consell volen arribar a copsar l'opinió dels veïns que no utilitzen Internet en el seu dia a dia, com són la gent gran, que, en canvi, sí que plantegen les seves necessitats de transport, per exemple, als taxistes locals o als conductors d'autobusos interurbans. En les pròximes setmanes el Consell adaptarà l'enquesta telemàtica per reimpulsar-ne la difusió.

L'objectiu de l'estudi és analitzar el transport a la demanda a la comarca, procurar que tots els municipis tinguin un servei de transport públic adequat a la seva demanda real i un accés, mitjançant transport públic, al seu CAP o centres sanitaris de referència, segons han apuntat des del Consell. L'enquesta planteja quatre preguntes generals sobre quatre conceptes: destinacions més habituals -independentment del mitjà de transport utilitzat, cap a quines destinacions, municipis, us desplaceu més sovint i per quin motiu?; Millores què faríeu sobre la xarxa actual de transport d'autobusos -indiqueu les millores sobre el servei actual que voldríeu aplicar-; Nous serveis de transport d'autobusos regular, a quins altres municipis o destinacions de la comarca o fora de la comarca on no teniu accés actualment amb transport públic creieu que s'hauria de poder accedir?; Nous serveis de transport públic a la demanda, a quines destinacions de la comarca on no teniu accés actualment amb transport públic creieu que s'hauria de poder accedir de manera habitual sense ser un servei de transport regular? L'enquesta ofereix un apartat obert de suggeriments final.