L´atenció personalitzada que el Síndic de Greuges va oferir als veïns de la Cerdanya el dia 19 de novembre en el marc del nou conveni de col·laboració entre aquesta institució i les administracions de la comarca es va tancar amb la participació de 17 persones. Aquests veïns de la vall van contactar telemàticament amb el defensor del poble per tal de fer-li arribar queixes sobre la seva relació amb l´administració o les empreses de serveis.

Aquest nombre de gestions davant del Síndic manté la Cerdanya com una de les comarques que menys utilitza els seus serveis. Fa dos anys van ser 23, davant les 53 del Berguedà o les 40 del Ripollès en una dinàmica comú a les zones rurals. El Bages en va comptabilitzar 427.

Segons han explicat els serveis tècnics de la Sindicatura de Greuges, un ens depenent del Parlament de Catalunya, Rafael Ribó va rebre en aquesta atenció als cerdans disset trucades. Pel que fa al contingut de l´atenció, les persones ateses per l´equip del Síndic, ja fos per trucada o mitjançant videoconferència, van presentar nou queixes i vuit consultes. Les problemàtiques plantejades pels veïns de la Cerdanya estaven relacionades, entre altres, amb el consum de serveis com ara la telefonia i l´abastament d´aigua i la relació amb les empreses subministradores, la funció pública, el medi ambient, l´educació, la sanitat i les gestions tributàries, segons han detallat des de la mateixa Sindicatura.

Des de l´oficina que gestiona l´acció del Síndic de Greuges han assegurat que la seva intenció és complir el conveni que va signar la institució amb el Consell Comarcal de la Cerdanya fa unes setmanes segons el qual Rafael Ribó visitarà la vall un mínim de dos vegades l´any a fi efecte de reunir-se amb els alcaldes i rebre la ciutadania. La intenció del Síndic de Greuges és realitzar de manera presencial aquestes visites, però ha supeditat aquesta possibilitat a l´evolució de la pandèmia i a les mesures de restricció de la mobilitat. El tractat signat pel Consell i la Sindicatura també estableix l´elaboració d´un informe anual de balanç.